Νόμος 3279/04 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Παράταση ισχύος άδειας λειτουργίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Με την υποβολή των σχετικών αιτήσεων που θα συνοδεύονται από τα στοιχεία δ', ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 99 και α' και β' της παραγράφου 2 του άρθρου 100 της με αριθμόν [Α] ΙΙ 5Η/Φ./17402/12-12-1984 αποφάσεως του Υπουργείου Ενέργειας και Φυσικών Πόρων (ΦΕΚ 931/Β/1984) χορηγούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης προσωρινές άδειες λειτουργίας των μεταλλουργικών και λοιπών εγκαταστάσεων της Γενικής Μεταλλευτικής και Μεταλλουργικής Ανώνυμη Εταιρεία ΛΑΡΚΟ στην περιοχή Λάρυμνας του Δήμου Οπουντίων του Νομού Φθιώτιδας. Η ισχύς των προσωρινών αδειών λειτουργίας αρχίζει στις 11-09-2004 και λήγει στις 10-09-2008.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.