Νόμος 3279/04

Ν3279/2004: Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης και ρύθμιση λοιπών θεμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3279/2004: Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης και ρύθμιση λοιπών θεμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης, (ΦΕΚ 205/Α/2004), 01-11-2004.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α

 

Άρθρο 1: Εθνικό Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης

Άρθρο 2: Σύνθεση και λειτουργία

Άρθρο 3: Λειτουργία - Πόροι

Άρθρο 4: Διοικητική Υποστήριξη

Άρθρο 5: Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων

Άρθρο 6: Διεύθυνση Προώθησης της Ανταγωνιστικότητας

Άρθρο 7: Έτος ανταγωνιστικότητας και ίδρυση νέων δομών

Άρθρο 8: Αποζημιώσεις

 

Κεφάλαιο Β

 

Άρθρο 9: Έλεγχος νομιμότητας συμβάσεων Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης από το Ελεγκτικό Συνέδριο

Άρθρο 10: Παράταση ισχύος άδειας λειτουργίας

Άρθρο 11: Δίδακτρα ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων

Άρθρο 12: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 13: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 01-11-2004

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.