Νόμος 3305/05 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Ίδρυση και λειτουργία Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι μέθοδοι και οι συναφείς τεχνικές του άρθρου 2 εφαρμόζονται σε ειδικά προς τούτο οργανωμένες Μονάδες Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, οι οποίες λειτουργούν σε νοσοκομεία, ιδιωτικές κλινικές ή άλλους φορείς. Οι Μονάδες Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής που λειτουργούν ως ιδιωτικοί φορείς υποχρεούνται να έχουν διασύνδεση με νοσοκομείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή πανεπιστημιακό νοσοκομείο ή ιδιωτική κλινική που βρίσκεται σε εύλογη χιλιομετρική απόσταση από αυτές και διαθέτει τμήμα μαιευτικής γυναικολογίας.

 

Με απόφαση της Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής καθορίζονται οι όροι της διασύνδεσης αυτής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 18 του νόμου 4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α/2014).

 

2. Οι Μονάδες Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής ιδρύονται και λειτουργούν με άδεια της Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, η οποία ελέγχει αν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.

 

Αν η Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής λειτουργεί αυτοτελώς ως νομικό πρόσωπο ή ως μονάδα νομικού προσώπου, η άδεια χορηγείται στο νομικό πρόσωπο. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η άδεια χορηγείται στον υπεύθυνο ιατρό που ορίζεται στην παράγραφο 4.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α/2014).

 

3. Η άδεια λειτουργίας της Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής ισχύει για 3 έτη και ανανεώνεται κάθε φορά για ίσο χρόνο, αν διαπιστωθεί από την Αρχή ότι τηρούνται οι όροι λειτουργίας.

 

4. Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, η ελάχιστη στελέχωσή της περιλαμβάνει:

 

α. έναν ιατρό μαιευτήρα γυναικολόγο, με τουλάχιστον διετή πείρα στο γνωστικό αντικείμενο της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής σε αναγνωρισμένο κέντρο της Ελλάδας ή του εξωτερικού, ως υπεύθυνο,

 

β. έναν επιστήμονα των βιοϊατρικών επιστημών, πτυχιούχο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με τουλάχιστον διετή πείρα στο γνωστικό αντικείμενο της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής σε αναγνωρισμένο κέντρο της Ελλάδας ή του εξωτερικού,

 

γ. μία μαία, με τουλάχιστον διετή πείρα στο γνωστικό αντικείμενο της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής,

 

δ. έναν ιατρό αναισθησιολόγο, αν εφαρμόζονται από τη Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής μέθοδοι που απαιτούν αναισθησία.

 

Με προεδρικό διάταγμα, μετά από εισήγηση της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, που πρέπει να συντρέχουν για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, η διαδικασία χορήγησης και ανάκλησής της, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 18 του νόμου 4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α/2014).

 

5. Η άδεια λειτουργίας της Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής ανακαλείται με απόφαση της Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής προσωρινά έως έξι μήνες, αν διαπιστωθεί από την Αρχή ότι έπαψαν να υπάρχουν οι απαιτούμενες, για τη χορήγησή της, προϋποθέσεις και οριστικά αν αυτό επαναληφθεί και διαπιστωθεί κατά τον επόμενο έλεγχο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 18 του νόμου 4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α/2014).

 

6. Οι Μονάδες Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής τηρούν αρχείο με τα στοιχεία και τα ιατρικά δεδομένα των προσώπων που υποβάλλονται σε μεθόδους Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και συναφείς τεχνικές. Το περιεχόμενο του αρχείου αυτού διαβιβάζεται στην Αρχή και ενσωματώνεται στα αρχεία τα οποία αυτή τηρεί, σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 2.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.