Νόμος 4272/14 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Μονάδες Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το εδάφιο γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του νόμου 3305/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με απόφαση της Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής καθορίζονται οι όροι της διασύνδεσης αυτής.}

 

2. Το εδάφιο α' της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του νόμου 3305/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι Μονάδες Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής ιδρύονται και λειτουργούν με άδεια της Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, η οποία ελέγχει αν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.}

 

3. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 16 του νόμου 3305/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με προεδρικό διάταγμα, μετά από εισήγηση της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, που πρέπει να συντρέχουν για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, η διαδικασία χορήγησης και ανάκλησής της, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.}

 

4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 16 του νόμου 3305/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Η άδεια λειτουργίας της Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής ανακαλείται με απόφαση της Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής προσωρινά έως έξι μήνες, αν διαπιστωθεί από την Αρχή ότι έπαψαν να υπάρχουν οι απαιτούμενες, για τη χορήγησή της, προϋποθέσεις και οριστικά αν αυτό επαναληφθεί και διαπιστωθεί κατά τον επόμενο έλεγχο.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.