Νόμος 4272/14 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Τράπεζες Κρυοσυντήρησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 17 του νόμου 3305/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Οι Τράπεζες Κρυοσυντήρησης συντηρούν και διαθέτουν ανθρώπινους γαμέτες, ωοθηκικό και ορχικό ιστό, ζυγώτες και γονιμοποιημένα ωάρια, τα οποία προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για ερευνητικούς σκοπούς ή στο πλαίσιο της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.}

 

2. Το εδάφιο α' της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του νόμου 3305/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι Τράπεζες Κρυοσυντήρησης ιδρύονται με άδεια της Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, η οποία ελέγχει αν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.}

 

3. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 17 του νόμου 3305/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με υπουργική απόφαση με εισήγηση της Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, που πρέπει να συντρέχουν για τη χορήγηση άδειας και λειτουργίας Τράπεζας Κρυοσυντήρησης, η διαδικασία χορήγησης και ανάκλησής της, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.}

 

4. Η παράγραφος 6 του άρθρου 17 του νόμου 3305/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Η άδεια λειτουργίας της Τράπεζας Κρυοσυντήρησης ανακαλείται με απόφαση της Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής προσωρινά έως έξι μήνες, αν διαπιστωθεί από την Αρχή ότι έπαψαν να υπάρχουν οι απαιτούμενες, για τη χορήγησή της προϋποθέσεις, και οριστικά, αν αυτό επαναληφθεί και διαπιστωθεί κατά τον επόμενο έλεγχο.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.