Νόμος 3346/05

Ν3346/2005: Επιτάχυνση της διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3346/2005: Επιτάχυνση της διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 140/Α/2005), 17-06-2005.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών και του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Κεφάλαιο Β: Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

 

Κεφάλαιο Γ: Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και του Αστικού Κώδικα

 

Άρθρο 19

Άρθρο 20

Άρθρο 21

Άρθρο 22

 

Κεφάλαιο Δ: Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα

 

Άρθρο 23

Άρθρο 24

Άρθρο 25

Άρθρο 26

Άρθρο 27

Άρθρο 28

 

Κεφάλαιο Ε: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 29: Μετατροπή ανεκτέλεστων ποινών φυλάκισης

Άρθρο 30: Απόλυση κρατουμένων υπό τον όρο της ανάκλησης

Άρθρο 31: Παραγραφή και παύση ποινικής δίωξης

Άρθρο 32: Μη εκτέλεση καταδικαστικών αποφάσεων λόγω υφ' όρον παραγραφής καταγνωσθεισών ποινών

Άρθρο 33

Άρθρο 34

Άρθρο 35: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 16-06-2005

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.