Νόμος 3409/05 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κάτοχοι πτυχίων εκπαιδευτών αυτοδυτών του άρθρου 4 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθμό 5 (ΦΕΚ 858/Β/1994), που έχουν χορηγηθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ανωτέρω Γενικού Κανονισμού Λιμένα ή έχουν αξιολογηθεί και αναγνωρισθεί κατά τη διαδικασία του άρθρου 12 του ίδιου Κανονισμού ή κατά τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 231/1998, μπορούν να παρέχουν σε Παροχέα Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής υπηρεσίες εκπαίδευσης αυτοδυτών και οργανωμένης - καθοδηγούμενης κατάδυσης σύμφωνα με τις καθοριζόμενες στον Κανονισμό αυτόν δυνατότητες και με την τήρηση των Εθνικά Πρότυπα Καταδύσεων Αναψυχής από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 

2. Καταδυτικά Κέντρα και Κέντρα Εκμάθησης Υποβρύχιας Κολύμβησης και η Ελληνική Ομοσπονδία Υποβρύχιας Δραστηριότητας Αθλητικής Αλιείας και Τεχνικής Κολύμβησης, η λειτουργία των οποίων διέπεται από τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθμό 5, τα οποία κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου έχουν άδεια σε ισχύ, λειτουργούν σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του ίδιου Κανονισμού μέχρι την 31-12-2007. Μετά την προθεσμία αυτή υποχρεούνται για τη νόμιμη λειτουργία τους να κατέχουν τις άδειες του νόμου αυτού.

 

3. Πτυχία εκπαιδευτών αυτοδυτών που χορηγούνται από την Ελληνική Ομοσπονδία Υποβρύχιας Δραστηριότητας Αθλητικής Αλιείας και Τεχνικής Κολύμβησης κατά τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθμό 5 χορηγούνται μέχρι την 31-12-2007. Μετά την προθεσμία αυτή χορηγούνται πιστοποιητικά εκπαιδευτών αυτοδυτών σύμφωνα με τα Εθνικά Πρότυπα Καταδύσεων Αναψυχής και τις διατάξεις του νόμου αυτού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.