Νόμος 3409/05

Ν3409/2005: Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3409/2005: Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 273/Α/2005), 04-11-2005.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος Α

 

Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής - Εποπτεία

Άρθρο 2: Εθνικά Πρότυπα Καταδύσεων Αναψυχής

Άρθρο 3: Οργανισμός πιστοποίησης αυτοδυτών

Άρθρο 4: Αναγνώριση Οργανισμού

Άρθρο 5: Υποχρεώσεις Οργανισμού

Άρθρο 6: Παροχέας Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής

Άρθρο 7: Άδεια Παροχέα Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής

Άρθρο 8: Μητρώο Αδειών Παροχέων Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής

Άρθρο 9: Πιστοποιητικά εκπαιδευτών και ερασιτεχνών αυτοδυτών

Άρθρο 10: Λοιπές διατάξεις

Άρθρο 11: Γενικές απαγορεύσεις - Υποχρεώσεις

Άρθρο 12: Ασφάλιση

Άρθρο 13: Καταδυτικά Πάρκα - Οργανωμένες Καταδύσεις

Άρθρο 14: Ίδρυση τμημάτων υπερβαρικής ιατρικής

Άρθρο 15: Κυρώσεις

Άρθρο 16: Ρύθμιση για το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών

Άρθρο 17: Μεταβατικές διατάξεις

 

Μέρος Β

 

Άρθρο 18: Τροποποίηση του άρθρου τέταρτου του νόμου 2932/2001 (ΦΕΚ 145/Α/2001)

Άρθρο 19: Τροποποίηση των άρθρων πέμπτου και όγδοου του νόμου 2932/2001

Άρθρο 20: Παράταση ισχύος της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του νόμου 3153/2003 (ΦΕΚ 153/Α/2003)

Άρθρο 21

Άρθρο 22

Άρθρο 23

Άρθρο 24: Ρυθμίσεις θεμάτων Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου για την αντικατάσταση και εκκαθάριση ναυτολογίων ελληνικών επιβατηγών πλοίων που εκτελούν περιηγητικούς πλόες - κρουαζιερόπλοιων

Άρθρο 25: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 02-11-2005

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.