Νόμος 3409/05 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Κυρώσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με ποινή φυλάκισης τριών τουλάχιστον μηνών τιμωρείται το φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπος νομικού προσώπου που ασκεί δραστηριότητα Παροχέα Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής και παρέχει ή διαφημίζει υπηρεσίες του άρθρου 6, χωρίς την προβλεπόμενη στο άρθρο 7 άδεια.

 

2. Με την ίδια ποινή τιμωρείται ο νόμιμος εκπρόσωπος νομικού προσώπου, που ασκεί τις δραστηριότητες Οργανισμού χωρίς να έχει αναγνωρισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4.

 

3. Ανεξάρτητα από τις κυρώσεις των προηγούμενων παραγράφων, στους οργανισμούς, στους παρόχους καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής, στους αυτοδύτες και σε οποιουσδήποτε άλλους, που παραβαίνουν τις διατάξεις του νόμου αυτού ή των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται με εξουσιοδότησή του, επιβάλλονται και οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνον του νομοθετικού διατάγματος 187/1973 (ΦΕΚ 261/Α/1973), και κατά τη διαδικασία που προβλέπεται σε αυτόν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του νόμου 4688/2020 (ΦΕΚ 101/Α/2020).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.