Νόμος 3409/05 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Οργανισμός πιστοποίησης αυτοδυτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οργανισμός πιστοποίησης αυτοδυτών (Οργανισμός) είναι το νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή Ομοσπονδία που ασκεί, σύμφωνα με τα Εθνικά Πρότυπα Καταδύσεων Αναψυχής και τις διατάξεις του παρόντος νόμου, τις εξής δραστηριότητες:

 

α) Καταρτίζει πρόγραμμα εκπαίδευσης για καταδύσεις αναψυχής και πρόγραμμα εκπαίδευσης για περιήγηση επιφανείας με μάσκα και αναπνευστήρα (snorkeling), το οποίο παρέχει για εφαρμογή σε παρόχους καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής, οι οποίοι αναγνωρίζονται από αυτόν ως ικανοί να παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες, σύμφωνα με το πιστοποιημένο σχήμα εκπαίδευσης που διαθέτει και εφαρμόζει.

 

β) Ελέγχει και εξουσιοδοτεί Παροχείς Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής για την παροχή τέτοιων υπηρεσιών.

 

γ) Εκδίδει πιστοποιητικά εκπαίδευσης στους εκπαιδευόμενους ερασιτέχνες και εκπαιδευτές αυτοδύτες που έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευση αυτόνομης κατάδυσης, πιστοποιητικά εκπαίδευσης στους εκπαιδευόμενους συμμετέχοντες σε περιήγηση επιφανείας με μάσκα και αναπνευστήρα (snorkeling), σύμφωνα με το πιστοποιημένο πρόγραμμά του και τηρεί σχετικούς καταλόγους των αναγνωριζόμενων από αυτόν παρόχων και των προσώπων στα οποία χορηγήθηκαν πιστοποιητικά εκπαίδευσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 11 του νόμου 4688/2020 (ΦΕΚ 101/Α/2020).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.