Νόμος 3409/05 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Πιστοποιητικά εκπαιδευτών και ερασιτεχνών αυτοδυτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα πιστοποιητικά εκπαίδευσης των αυτοδυτών διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

 

α. Για εκπαιδευτές

β. Για ερασιτέχνες.

 

2. Τα Εθνικά Πρότυπα Καταδύσεων Αναψυχής προβλέπουν τα ελάχιστα επίπεδα των πιστοποιητικών κάθε κατηγορίας, όπως και τη θεωρητική εκπαίδευση και πρακτική εξάσκηση των αυτοδυτών για την απόκτησή τους.

 

3. Πιστοποιητικά ερασιτεχνών αυτοδυτών ή εκπαιδευτών αυτοδυτών, που εκδόθηκαν σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Οργανισμού, που έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, αναγνωρίζονται και ισχύουν αυτοδίκαια από την έκδοσή τους.

 

4. Κάτοχοι πιστοποιητικού εκπαίδευσης ερασιτέχνη αυτοδύτη που έχει εκδοθεί από Οργανισμό ο οποίος δεν έχει αναγνωρισθεί στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4, καθώς και κάτοχοι πτυχίου ερασιτέχνη αυτοδύτη που έχει χορηγηθεί από Κέντρο Εκμάθησης Υποβρύχιας Κολύμβησης του υπ' αριθμού 5 Γενικού Κανονισμού Λιμένα, μπορούν να συμμετέχουν σε καταδύσεις αναψυχής συνοδευόμενοι από Παροχέα Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής.

 

5. Πτυχία του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος με ειδικότητα υποβρυχίου καταστροφέα ή υποβρυχίων αποστολών, αναγνωρίζονται ως ισότιμα της κατώτερης κατηγορίας πιστοποιητικών εκπαίδευσης για εκπαιδευτές αυτοδύτες κατά την περίπτωση α' της παραγράφου 1. Με Κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Εθνικής Άμυνας καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικών ανώτερης κατηγορίας.

 

6. Πτυχία των αποφοίτων της Σχολής Δυτών Καλύμνου αναγνωρίζονται ως ισότιμα της ανώτερης κατηγορίας πιστοποιητικών εκπαίδευσης για ερασιτέχνες αυτοδύτες κατά την περίπτωση β' της παραγράφου 1.

 

Τα Πιστοποιητικά αυτοδυτών του Παραρτήματος της Σχολής Υποβρυχίων Καταστροφών (ΣΥΚ) του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (ΚΔΒΜ-2) του Κέντρου Εκπαίδευσης (ΚΕ) ΠΑΛΑΣΚΑΣ αναγνωρίζονται ως ισότιμα των πιστοποιητικών εκπαίδευσης για ερασιτέχνες αυτοδύτες επιπέδου 2, σύμφωνα με τα ισχύοντα εθνικά πρότυπα καταδύσεων αναψυχής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του νόμου 4532/2018 (ΦΕΚ 72/Α/2018).

 

7. Όποιος εκπαιδεύεται για να αποκτήσει πιστοποιητικό ερασιτέχνη αυτοδύτη πρέπει να έχει συμπληρώσει το δέκατο έκτο έτος της ηλικίας του. Πρόσωπο μικρότερης ηλικίας και οπωσδήποτε όχι μικρότερης από εκείνη που προβλέπεται από τα Εθνικά Πρότυπα Καταδύσεων Αναψυχής, εκπαιδεύεται μόνο μετά από έγγραφη συναίνεση εκείνου που έχει την επιμέλειά του. Το πρόσωπο αυτό συμπληρώνει και την ιατρική δήλωση που προβλέπεται στα Εθνικά Πρότυπα Καταδύσεων Αναψυχής.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.