Νόμος 3409/05 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Λοιπές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. (α) Κάτοχοι επί 2 τουλάχιστον χρόνια άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους ή άδειας διακυβέρνησης ιδιωτικού πλοίου αναψυχής επιτρέπεται να κυβερνούν επιβατικά πλοία ή μικρά σκάφη, ολικού μήκους μέχρι 10 m, αποκλειστικά για τη μεταφορά αυτοδυτών, δυτών ελεύθερης κατάδυσης και συμμετεχόντων σε οργανωμένη συνοδευόμενη περιήγηση επιφανείας με μάσκα και αναπνευστήρα (snorkeling), καθώς και εξοπλισμού καταδύσεων, εφόσον δεν απομακρύνονται από τις ακτές σε απόσταση μεγαλύτερη των 6 ναυτικών μιλίων. Περιορισμός απόστασης από το σημείο εκκίνησης δεν υφίσταται, αρκεί το σκάφος να μην υπερβαίνει την απόσταση των 6 ναυτικών μιλίων από οποιαδήποτε ξηρά και εφόσον διαθέτει: (i) πομποδέκτη ραδιοτηλεφωνίας πολύ υψηλών συχνοτήτων (VHF) και άδεια εγκατάστασης σταθμού σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα κανονισμό ραδιοτηλεπικοινωνιών και (ii) κλειστό κατάστρωμα ή στεγανούς χώρους που να τις κρατούν στην επιφάνεια της θάλασσας μετά την κατάκλιση των ανοιχτών χώρων. Στα σκάφη, που χρησιμοποιούνται από τους παρόχους καταδυτικών υπηρεσιών για τη μεταφορά των ως άνω προσώπων - πελατών τους, επιτρέπεται να μεταφέρονται, χωρίς αντίτιμο για τη μεταφορά, και επιβάτες που συνοδεύουν τους ανωτέρω, πελάτες των παρόχων και οι οποίοι πρέπει να είναι ασφαλισμένοι από τον πάροχο σύμφωνα με το άρθρο 12. Κατά την κατάδυση αυτοδυτών, δυτών ελεύθερης κατάδυσης και συμμετεχόντων σε οργανωμένη ή συνοδευόμενη περιήγηση επιφανείας με μάσκα και αναπνευστήρα (snorkeling), που παρέχονται από παρόχους καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής, πρέπει να παραμένει στο σκάφος και συνοδός των επιβατών που δεν συμμετέχουν στην κατάδυση.

 

(β) Τα χρησιμοποιούμενα για καταδύσεις αναψυχής σκάφη επιτρέπεται να φέρουν και να χρησιμοποιούν και κατά την διάρκεια των πλόων σε κατάλληλα διαμορφωμένο χωριστό τμήμα τους εγκαταστάσεις πλήρωσης φιαλών καταδύσεων και φύλαξης του καταδυτικού εξοπλισμού τηρώντας τις διατάξεις ασφαλείας, που ισχύουν και για την αντίστοιχη χερσαία δραστηριότητα. Επίσης, πρέπει να διαθέτουν:

 

(i) τα προβλεπόμενα για την κατηγορία τους εφόδια, φαρμακείο με το απαραίτητο φαρμακευτικό και επιδεσμικό υλικό,

(ii) υποχρεωτικά μία φιάλη παροχής ιατρικού οξυγόνου με μάσκα και ένα πτυσσόμενο φορείο για τη μεταφορά τυχών τραυματιών,

(iii) πλατφόρμα ή κλίμακα ανόδου των αυτοδυτών από τη θάλασσα και

(iv) κατάλληλους χώρους ασφαλούς τοποθέτησης του μεταφερόμενου καταδυτικού εξοπλισμού, χωρίς να επηρεάζεται η ευστάθεια του σκάφους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του νόμου 4688/2020 (ΦΕΚ 101/Α/2020).

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας συνιστάται επιτροπή αποτελούμενη από τον Διευθυντή του Κλάδου Λιμενικής Αστυνομίας, τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας, τον Τμηματάρχη του Α' Τμήματος της Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, έναν εκπρόσωπο του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης και έναν εκπρόσωπο του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης. Αν μέχρι την 30-04-2006 δεν έχει αναγνωρισθεί Οργανισμός σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού και μέχρι την αναγνώριση ενός τουλάχιστον Οργανισμού, η επιτροπή με απόφασή της αναγνωρίζει τους Παροχείς Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής ως ικανούς να παρέχουν μία ή περισσότερες υπηρεσίες του άρθρου 6 με την προϋπόθεση εφαρμογής των Εθνικά Πρότυπα Καταδύσεων Αναψυχής. Η επιτροπή συνεδριάζει εντός των ωρών εργασίας.

 

3. Τροποποιούνται οι διατάξεις του εδαφίου β' της παραγράφου 2 και των εδαφίων α', β', κ' και κ)α' της παραγράφου 2 του άρθρου 50 του προεδρικού διατάγματος 110/2001 (ΦΕΚ 101/Α/2001), οι οποίες είχαν αντικατασταθεί με το άρθρο 2 του προεδρικού διατάγματος 265/2003 (ΦΕΚ 237/Α/2003) και οι οποίες έχουν ως εξής:

 

{1. β. Στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ3 Μηχανικών.

 

2. α) Στο Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ3 Μηχανικών.

 

β) Στο Τμήμα Διατηρητέων κτιρίων - Περιοχών Ιστορικού Ενδιαφέροντος και Φυσικού Κάλλους προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ3 Μηχανικών.

 

κ) Στα Τμήματα Προστασίας Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ3 Μηχανικών.

 

κ)α) Στα Γραφεία Προστασίας Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ3 Μηχανικών.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.