Προεδρικό διάταγμα 265/03 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Προϊστάμενοι Οργανικών Μονάδων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το εδάφιο (β) της παραγράφου 1 και τα εδάφια (α), (β), (ι), (ι)στ), (ι)ζ), (κ) και (κ)α) της παραγράφου 2 του άρθρου 50 του προεδρικού διατάγματος 110/2001 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. β) Στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ3 Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων.

 

2. α) Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών, προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ3 Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων.

 

β) Τμήμα Διατηρητέων Κτιρίων Περιοχών Ιστορικού Ενδιαφέροντος και Φυσικού Κάλλους, προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ3 Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων.

 

ι) Τμήμα Γραμματείας, προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού Οικονομικού ή ΤΕ2 Διοικητικού Λογιστικού ή ΔΕ1 Διοικητικού Λογιστικού.

 

ι)στ) Τμήμα Πολιτικής Κινητοποίησης, προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού Οικονομικού ή ΠΕ3 Μηχανικών ή ΠΕ4 Γεωτεχνικών ή ΤΕ3 Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ1 Διοικητικού Λογιστικού.

 

ι)ζ) Τμήμα Πολιτικής Άμυνας, προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ 1 Διοικητικού Οικονομικού ή ΠΕ3 Μηχανικών ή ΠΕ4 Γεωτεχνικών ή ΤΕ3 Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ1 Διοικητικού Λογιστικού.

 

κ) Στα Τμήματα Προστασίας Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς, προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ3 Μηχανικών (ειδικότητας Αρχιτεκτόνων).

 

κ)α) Στα Γραφεία Προστασίας Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς, προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ3 Μηχανικών (ειδικότητας Αρχιτεκτόνων).}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.