Νόμος 4532/18

Ν4532/2018: Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4532/2018: Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 63/Α/2018), διόρθωση (ΦΕΚ 72/Α/2018), 05-04-2018.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος Α: Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794

 

Άρθρο 1: Σκοπός

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 9

 

Μέρος Β: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 10

Άρθρο 11

Άρθρο 12

 

Μέρος Γ: Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

 

Άρθρο 13: Ρυθμίσεις λειτουργίας της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων

Άρθρο 14: Τροποποιήσεις του άρθρου 145 του νόμου 4504/2017

Άρθρο 15: Τροποποιήσεις διατάξεων του νόμου 4389/2016 που αφορούν στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων

Άρθρο 16: Προσαρμογή καταστατικών διατάξεων του Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος (ΤΑΛΣ) με τις ρυθμίσεις για το νέο μισθολόγιο

Άρθρο 17: Τροποποίηση της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του νόμου 4256/2014

Άρθρο 18: Δυνατότητα έκδοσης κυβερνητικών πιστοποιητικών με ηλεκτρονική υπογραφή από εξουσιοδοτημένους οργανισμούς

Άρθρο 19: Συμπλήρωση στην παράγραφο 6 του άρθρου 9 του νόμου 3409/2005

Άρθρο 20: Τροποποιήσεις του άρθρου 79 του νόμου 4504/2017

Άρθρο 21: Τροποποιήσεις του νόμου [Ν] 3079/2002

Άρθρο 22: Ρυθμίσεις περί εισαγωγής στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή

Άρθρο 23: Αναγνώριση πενταετούς υπηρέτησης στις Ένοπλες Δυνάμεις

Άρθρο 24: Αντικατάσταση του άρθρου 157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (νομοθετικό διάταγμα 187/1973)

Άρθρο 25: Τροποποίηση περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του νόμου 4256/2014

Άρθρο 26: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 27

Άρθρο 28: Συμψηφισμός και ρύθμιση οφειλών προς τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

Άρθρο 29

Άρθρο 30

Άρθρο 31

Άρθρο 32: Αύξηση οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού Κέντρων Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού, Δημόσιων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού και Δημόσιων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού Μετεκπαίδευσης θαλαμηπόλων

Άρθρο 33: Τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 253/1991

Άρθρο 34

Άρθρο 35

Άρθρο 36: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 04-04-2018

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.