Νόμος 4532/18 - Άρθρο 25

Άρθρο 25: Τροποποίηση περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του νόμου 4256/2014


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του νόμου 4256/2014, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 136 του νόμου 4504/2017, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ. Ανεξάρτητα από τυχόν ποινικές κυρώσεις, καθώς και τυχόν κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα τελωνειακή και φορολογική νομοθεσία, για κάθε άλλη παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1 έως 16 του παρόντος νόμου, πλην των αναφερόμενων στις περιπτώσεις α' και β' ανωτέρω, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους από 5.000 έως 25.000 €. Ειδικότερα, σε περίπτωση μη εφοδιασμού ιδιωτικού πλοίου αναψυχής, υπό ελληνική σημαία ή σημαία άλλων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με Δελτίο Κίνησης Πλοίου Αναψυχής (ΔΕΚΠΑ), επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 1.000 €, ενώ σε περίπτωση μη ετήσιας θεώρησής του, πρόστιμο ύψους 500 €. Πλην των ως άνω αναφερομένων, σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υπ' αριθμόν 3133.1/76888/2016/2016 (ΦΕΚ 3061/Β/2016), επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 500 €.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.