Νόμος 4256/14

Ν4256/2014: Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4256/2014: Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 92/Α/2014), 16-04-2014.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος Πρώτο: Τουριστικά Πλοία

 

Κεφάλαιο Α

 

Άρθρο 1: Ορισμοί

 

Κεφάλαιο Β: Μητρώο

 

Άρθρο 2: Μητρώο τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών

 

Κεφάλαιο Γ: Επαγγελματικά πλοία αναψυχής

 

Άρθρο 3: Όροι και προϋποθέσεις εκμετάλλευσης των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής

Άρθρο 4: Ελάχιστος αριθμός ημερών ναύλωσης

Άρθρο 5: Παροπλισμός επαγγελματικού πλοίου αναψυχής

Άρθρο 6: Κατάσχεση επαγγελματικού πλοίου αναψυχής

Άρθρο 7: Ναυλοσύμφωνο

Άρθρο 8: Στελέχωση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής

Άρθρο 9: Ειδικές ρυθμίσεις

 

Κεφάλαιο Δ: Ιδιωτικά πλοία αναψυχής

 

Άρθρο 10: Γενικές διατάξεις

Άρθρο 11: Πλήρωμα ιδιωτικών πλοίων αναψυχής

 

Κεφάλαιο Ε: Επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια

 

Άρθρο 12: Όροι και προϋποθέσεις δραστηριοποίησης των επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Κυρώσεις

 

Άρθρο 13

 

Κεφάλαιο Ζ: Τελικές - μεταβατικές διατάξεις

 

Άρθρο 14: Τελικές διατάξεις

Άρθρο 15: Μεταβατικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Η: Τροποποιούμενες διατάξεις

 

Άρθρο 16

 

Μέρος δεύτερο: Σύσταση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Οίκος Ναύτου - Ναυτική Εργασία

 

Άρθρο 17: Σύσταση

Άρθρο 18: Σκοπός

Άρθρο 19: Διοίκηση

Άρθρο 20: Πόροι

Άρθρο 21: Μεταβίβαση περιουσίας - δικαιωμάτων

Άρθρο 22: Μεταφορά προσωπικού

Άρθρο 23: Μεταβατικές διατάξεις

 

Μέρος Τρίτο: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 24: Ειδική προστασία ναυτικών αναπήρων και πασχόντων από χρόνια νοσήματα

Άρθρο 25: Ρύθμιση για τη διασφάλιση της ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας

Άρθρο 26: Τροποποίηση του νόμου 4150/2013

Άρθρο 27: Πλωτές εξέδρες

Άρθρο 28: Τροποποίηση του νόμου [Ν] 3709/2008

Άρθρο 29

Άρθρο 30

Άρθρο 31: Ζητήματα ναυτικής εκπαίδευσης

Άρθρο 32: Ονοματοδοσία εμπορικών λιμένων

Άρθρο 33: Ζητήματα Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

Άρθρο 34: Ζητήματα Πλοηγικής Υπηρεσίας

 

Μέρος Τέταρτο

 

Άρθρο 39: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 40

Άρθρο 41

Άρθρο 42

Άρθρο 43

Άρθρο 44

Άρθρο 45

Άρθρο 46

Άρθρο 47

Άρθρο 48

Άρθρο 49

Άρθρο 50: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 11-04-2014

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.