Νόμος 4256/14 - Άρθρο 26

Άρθρο 26: Τροποποίηση του νόμου 4150/2013


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά από την παράγραφο 4 του άρθρου 27 προστίθεται παράγραφος 4.Α ως εξής:

 

{4.Α. Χαρακτηρίζονται νομίμως υφιστάμενα κατά θέση, χρήση και δόμηση, το κτίριο της αποθήκης, εμβαδού 44,31 m2 και οριζόμενου από τα στοιχεία (ξ,ο,π,ρ,ξ) και το κτίριο του αντλιοστασίου, εμβαδού 30,64 m2 και οριζόμενου από τα στοιχεία (φ,σ,τ,υ,φ) ως έχουν, επί συνολικής οικοπεδικής έκτασης των εγκαταστάσεων της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Ιονίων Νήσων, εμβαδού 17.542,42 m2, οριζόμενης από τα στοιχεία (Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ, Ο, Π, Α), όπως απεικονίζονται στο υπό κλίμακα 1:500 από το Νοέμβριο του 2012 τοπογραφικό διάγραμμα του τοπογράφου μηχανικού Παναγιώτη Εφραιμίδη, το οποίο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με τον παρόντα νόμο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας (Παράρτημα 1).}

 

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 17 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{4. Κάτοχοι άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους ή άδειας διακυβέρνησης ιδιωτικού πλοίου αναψυχής επιτρέπεται να κυβερνούν βοηθητικά σκάφη υδατοκαλλιεργειών και πλωτά βοηθητικά ναυπηγήματα υδατοκαλλιεργειών μικρότερα των 20 μέτρων και σε κάθε περίπτωση ολικής χωρητικότητας μέχρι 25 κόρων.}

 

3. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 71 η λέξη ορίων αντικαθίσταται από τη λέξη όρων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.