Νόμος 4150/13 - Άρθρο 71

Άρθρο 71


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την απόκτηση άδειας ρυμουλκού λιμένος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το ρυμουλκό πρέπει να είναι ηλικίας μικρότερης των 20 ετών.

 

2. Ρυμουλκά που έχουν εφοδιαστεί από την αρμόδια Λιμενική Αρχή με άδεια ρυμουλκού λιμένος δύνανται να αντικατασταθούν με άλλα νεότερης ηλικίας τηρουμένων των όρων και των προϋποθέσεων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις. Ενδεχόμενες περαιτέρω τεχνικές προδιαγραφές μπορούν να καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 26 του νόμου 4256/2014 (ΦΕΚ 92/Α/2014).

 

3. Από την ισχύ των διατάξεων του παρόντος άρθρου καταργείται κάθε διάταξη, κατά το μέρος που ρυθμίζει το συγκεκριμένο θέμα κατά διαφορετικό τρόπο.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.