Νόμος 4150/13 - Άρθρο 72

Άρθρο 72


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στην παράγραφο 29 του άρθρου 9 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 56 του νόμου 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α/2012), προστίθεται περίπτωση γ' ως εξής:

 

{γ) Το παλαιό Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, το οποίο περιήλθε στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, μεταφέρεται κατά κυριότητα, νομή και κατοχή στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα. Έκθεση απογραφής που περιγράφει το ως άνω ακίνητο συντάσσεται από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και καταχωρίζεται ατελώς στα βιβλία του οικείου υποθηκοφυλακείου ή κτηματολογικού γραφείου. Για την υπαγωγή κτισμάτων και εγκαταστάσεων του ως άνω κτιρίου στις διατάξεις του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) αρκεί η υποβολή των υπό α' και β' δικαιολογητικών της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του ως άνω νόμου, όπως ισχύει.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.