Νόμος 4150/13 - Άρθρο 73

Άρθρο 73: Διατηρούμενες - Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις των άρθρων 11, 13, 17 έως 20 και 25 του νόμου 3922/2011 (ΦΕΚ 35/Α/2011) παραμένουν σε ισχύ. Ομοίως, παραμένουν σε ισχύ οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6, όπως ισχύει μετά την έκδοση του προεδρικού διατάγματος 85/2012, του άρθρου 12 εκτός των παραγράφων 1 και 2, του άρθρου 14 εκτός των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 1, του άρθρου 16 εκτός της παραγράφου 5, των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 21 και της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του νόμου 3922/2011.

 

2. Από το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος καταργούνται τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 15 και 23 του νόμου 3922/2011. Ομοίως, καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 5 εκτός της παραγράφου 5, της παραγράφου 2 του άρθρου 6, των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 12, των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 1 του άρθρου 14, των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 16, της παραγράφου 3 του άρθρου 21, των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 22, καθώς και της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 24.

 

3. Οι διατάξεις του άρθρου 8 του νόμου 3922/2011 παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έκδοση του Οργανισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο στοιχείο β' της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου.

 

4. Το άρθρο 127 του νόμου [Ν] 3079/2002 (ΦΕΚ 311/Α/2002) καταργείται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.