Νόμος 4150/13 - Άρθρο 74

Άρθρο 74: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1.α. Ο προβλεπόμενος από τις διατάξεις του νόμου [Ν] 103/1975 (ΦΕΚ 167/Α/1975), όπως ισχύει, λογαριασμός, που τηρούσαν τα Λιμενικά Ταμεία, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 51 του παρόντος, για τη λήψη εφάπαξ βοηθήματος των υπαλλήλων τους, διατηρείται μετά τη μετατροπή τους σε ανώνυμη εταιρία και εφαρμόζεται μέχρι την αποχώρηση των υπηρετούντων κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού υπαλλήλων, οπότε και καταργείται αυτοδικαίως.

 

β. Οι διατάξεις των νόμων και των κανονιστικών πράξεων που αφορούν στα Λιμενικά Ταμεία της ανωτέρω περίπτωσης α' εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον δεν καταργούνται ή τροποποιούνται από τον παρόντα νόμο ή δεν αντίκεινται σε αυτόν ή στον κωδικοποιημένο νόμο [Ν] 2190/1920.

 

2. Από την έναρξη εφαρμογής του παρόντος νόμου τις θέσεις του Αρχηγού, του αρχαιότερου Υπαρχηγού και του νεότερου Υπαρχηγού του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής καταλαμβάνουν ο Αρχηγός Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, ο Υπαρχηγός Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και ο Επιτελάρχης Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής αντίστοιχα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.