Νόμος 3922/11 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Διάρθρωση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή συγκροτείται από Κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 73 του νόμου 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α/2013).

 

2. Κεντρικές Υπηρεσίες είναι το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και οι υπαγόμενες σε αυτό Υπηρεσίες ως εξής:

 

α. Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων.

 

β. Η Διεύθυνση Παλλαϊκής Άμυνας Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (ΠΑΜ - ΠΣΕΑ), για θέματα σχεδίασης και χρησιμοποίησης των ελληνόκτητων πλοίων προς εξυπηρέτηση αναγκών διεθνών οργανισμών, Ευρωπαϊκής Ένωσης και NATO.

 

γ. Η Υπηρεσία Υγειονομικού.

 

δ. Οι Σχολές του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

 

ε. Η Διεύθυνση Θαλασσίων Κρατικών Μεταφορών (ΔΘΚΜ) που προβλέπεται από το άρθρο 40 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 242/1999.

 

στ. Η Υπηρεσία Εναέριων Μέσων.

 

ζ. Η Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών.

 

η. Το Κέντρο Εφοδιασμού.

 

θ. Η Επισκευαστική Βάση.

 

ι. Η Μονάδα Εσωτερικού Οικονομικού Ελέγχου όπως προβλέπεται στο άρθρο 25 του νόμου 3871/2010 (ΦΕΚ 41/Α/2010).

 

ι)α. Η υπηρεσία Συνδέσμων Διασωστών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 73 του νόμου 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α/2013).

 

3. Στο Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής λειτουργούν το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού, Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) και το Κέντρο Επιχειρήσεων (ΚΕΠΙΧ), τα οποία υπάγονται απευθείας στον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και υποστηρίζονται διοικητικά και λειτουργικά από τους καθ' ύλην αρμόδιους κλάδους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 73 του νόμου 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α/2013).

 

4. Οι Υπηρεσίες των περιπτώσεων α', β', στ' και ζ' της παραγράφου 2 υπάγονται απευθείας στον Αρχηγό. Οι Υπηρεσίες των περιπτώσεων γ', δ', ε' και ι' της ίδιας παραγράφου εποπτεύονται και ελέγχονται από τον Επιτελάρχη, ενώ αυτές των περιπτώσεων η', θ' και ι)α' εποπτεύονται και ελέγχονται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Κλάδου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 73 του νόμου 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α/2013).

 

5. Η εποπτεία του Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος ανήκει στον Αρχηγό Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής. Έδρα του Ταμείου είναι κάθε φορά η έδρα του Αρχηγείου. Μέτοχοι του Ταμείου είναι όλα τα εν ενεργεία στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής από την ημερομηνία κατάταξής τους.

 

6. Περιφερειακές Υπηρεσίες είναι οι Περιφερειακές Διοικήσεις του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, οι υπαγόμενες σε αυτές Λιμενικές Αρχές και οι υπηρεσίες των Ναυτιλιακών Ακολούθων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 73 του νόμου 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α/2013).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.