Νόμος 4256/14 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Σύσταση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Οίκος Ναύτου - Ναυτική Εργασία και το διακριτικό τίτλο ΟΝΝΕ, το οποίο εδρεύει στον Πειραιά και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου. Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (ΓΕΝΕ) του αναγκαστικού νόμου [Ν] 192/1936 (ΦΕΚ 438/Α/1936) και το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Οίκος Ναύτου του προεδρικού διατάγματος της 01-03-1927 (ΦΕΚ 32/Α/1927) συγχωνεύονται στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου του προηγούμενου εδαφίου. Τα παραρτήματα του Οίκου Ναύτου αποτελούν παραρτήματα του Οίκου Ναύτου - Ναυτική Εργασία.

 

2. Οι Λιμενικές Αρχές, οι οποίες θεωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ως παραρτήματα του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας, συνεχίζουν και λειτουργούν ως παραρτήματα του Οίκου Ναύτου - Ναυτική Εργασία.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.