Νόμος 4532/18 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 1 παράγραφος 3 της Οδηγίας 2008/94/ΕΚ)

 

Η υποπερίπτωση β' της περίπτωσης ΙΙ της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 1/1990 (ΦΕΚ 1/Α/1990), που προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 40/2017 (ΦΕΚ 34/Α/2017), καταργείται και η υποπερίπτωση γ' αναριθμείται σε υποπερίπτωση β'.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.