Νόμος 4532/18 - Άρθρο 28

Άρθρο 28: Συμψηφισμός και ρύθμιση οφειλών προς τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο τέλος της περίπτωσης Γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 52 του νόμου 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/2016) προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Οι οφειλές των παρόχων υπηρεσιών υγείας προς τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας που εκκαθαρίζονται δυνάμει της παραγράφου 6 του άρθρου 100 του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013) και προέρχονται από το μηχανισμό του μηνιαίου κλιμακωτού ποσοστού εκπτώσεων (rebate) και το μηχανισμό αυτόματης επιστροφής (clawback) ή προκύπτουν από ελέγχους ιδιωτικών ελεγκτικών εταιρειών, δύναται να συμψηφίζονται με τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας προς αυτούς. Οι οφειλές του προηγούμενου εδαφίου μπορούν να καταβάλλονται και σε δόσεις. Ο αριθμός των δόσεων, η διαδικασία καταβολής των οφειλών και κάθε άλλο σχετικό θέμα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.