Νόμος 4430/16

Ν4430/2016: Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4430/2016: Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 205/Α/2016), 31-10-2016.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος Πρώτο: Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της

 

Κεφάλαιο Α: Προοίμιο

 

Άρθρο 1: Σκοπός

Άρθρο 2: Ορισμοί

 

Κεφάλαιο Β: Φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας

 

Άρθρο 3: Έννοια

 

Κεφάλαιο Γ: Υποστηρικτικά μέτρα για τους φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας

 

Άρθρο 4: Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Άρθρο 5: Συμμετοχή των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας σε υποστηρικτικά μέτρα

Άρθρο 6: Συμμετοχή Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας σε προγραμματικές συμβάσεις

Άρθρο 7: Οικονομική Συνεργασία των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Άρθρο 8: Σχέσεις Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με μη μέλη

Άρθρο 9: Ενώσεις Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Άρθρο 10: Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας

Άρθρο 11: Έλεγχος των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και κυρώσεις

Άρθρο 12: Εθνική Επιτροπή για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Άρθρο 13: Συντονιστική Επιτροπή για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

 

Κεφάλαιο Δ: Κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις και συνεταιρισμοί εργαζόμενων

 

Άρθρο 14: Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις

Άρθρο 15: Σύσταση της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης

Άρθρο 16: Λειτουργία της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης

Άρθρο 17: Σχέσεις μεταξύ μελών και της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης

Άρθρο 18: Σχέσεις κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων με εργαζόμενους μη μέλη

Άρθρο 19: Γενική Συνέλευση

Άρθρο 20: Διοικούσα Επιτροπή

Άρθρο 21: Αποθεματικά - Διανομή κερδών

Άρθρο 22: Λύση και εκκαθάριση

Άρθρο 23: Αναβίωση της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης

 

Κεφάλαιο Ε: Συνεταιρισμοί εργαζόμενων

 

Άρθρο 24: Συνεταιρισμοί Εργαζομένων

Άρθρο 25: Σύσταση Συνεταιρισμού Εργαζομένων

Άρθρο 26: Λειτουργία Συνεταιρισμού Εργαζομένων

Άρθρο 27: Σχέσεις μελών και του Συνεταιρισμού Εργαζομένων

Άρθρο 28: Σχέσεις Συνεταιρισμού Εργαζομένων με εργαζόμενους μη μέλη

Άρθρο 29: Γενική Συνέλευση

Άρθρο 30: Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 31: Αποθεματικά - διανομή κερδών

Άρθρο 32: Λύση και εκκαθάριση

Άρθρο 33: Αναβίωση Συνεταιρισμού Εργαζομένων

Άρθρο 34: Πόροι και οικονομικά κίνητρα για τις Κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις και τους Συνεταιρισμούς Εργαζομένων

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Μεταβατικές διατάξεις

 

Άρθρο 35: Μεταβατικές διατάξεις

 

Μέρος Δεύτερο: Άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

 

Κεφάλαιο Α: Σύσταση ειδικής γραμματείας κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας

 

Άρθρο 36: Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Άρθρο 37: Ειδικός Γραμματέας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Άρθρο 38: Διάρθρωση Ειδικής Γραμματείας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Άρθρο 39: Αρμοδιότητες Οργανικών Μονάδων της Ειδικής Γραμματείας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Άρθρο 40: Στελέχωση - Σύσταση θέσεων

Άρθρο 41: Δαπάνες

 

Κεφάλαιο Β: Σύσταση ειδικής γραμματείας Ρομά

 

Άρθρο 42: Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά - Έργο

Άρθρο 43: Ειδικός Γραμματέας Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά

Άρθρο 44: Διάρθρωση Ειδικής Γραμματείας Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά

Άρθρο 45: Αρμοδιότητες Οργανικών Μονάδων της Ειδικής Γραμματείας Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά

Άρθρο 46: Σύσταση θέσεων

Άρθρο 47: Δαπάνες

Άρθρο 48: Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων

Άρθρο 49: Τροποποιούμενες - Καταργούμενες διατάξεις

 

Κεφάλαιο Γ

 

Άρθρο 50: Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες ασφαλιστικές διατάξεις

Άρθρο 51: Οργανωτικά θέματα Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εποπτευόμενων Φορέων

Άρθρο 52: Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, ως καθολικού διαδόχου των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Άρθρο 53: Προσαρμογή ορίων ηλικίας

 

Μέρος Τρίτο: Διατάξεις αρμοδιότητας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

 

Άρθρο 54: Κοινόχρηστοι χώροι οικισμών τέως Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας

Άρθρο 55: Απλούστευση της διοικητικής διαδικασίας για την επιδότηση ξενοδοχοϋπαλλήλων

Άρθρο 56: Βελτίωση των μεθόδων ένταξης των ανέργων στην αγορά εργασίας

Άρθρο 57: Μεταβατική διάταξη

Άρθρο 58: Ερμηνευτική διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 67 του νόμου 3518/2006 (ΦΕΚ 272/Α/2006)

Άρθρο 59: Απαλλαγή από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων των δικαιωμάτων στα ακίνητα που ανήκουν στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού

Άρθρο 60

Άρθρο 61

Άρθρο 62

Άρθρο 63

Άρθρο 64: Ένταξη ομάδων ανέργων σε προγράμματα απασχόλησης

Άρθρο 65: Αναστολή καταβολής δόσεων δανείων τέως Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας από ανέργους

Άρθρο 66: Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων δόσεων προς τον τέως Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας

Άρθρο 67

Άρθρο 68: Έκτακτη επιχορήγηση πιστοποιημένων φορέων Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας

Άρθρο 69: Παράταση Προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι

Άρθρο 70: Εξαίρεση των δικαιούχων επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 39 παράγραφος 1 του νόμου 3986/2011

Άρθρο 71

Άρθρο 72: Τροποποίηση του νόμου 4172/2013

Άρθρο 73: Τροποποίηση του νόμου 3986/2011

Άρθρο 74

Άρθρο 75: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 31-10-2016

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.