Νόμος 4430/16 - Άρθρο 70

Άρθρο 70: Εξαίρεση των δικαιούχων επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 39 παράγραφος 1 του νόμου 3986/2011


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου δεύτερου του νόμου 3845/2010 (ΦΕΚ 65/Α/2010) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ο δικαιούχος επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 39 παράγραφος 1 του νόμου 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/2011) για όσο χρόνο αυτός απασχολείται δυνάμει της ως άνω επιταγής.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.