Νόμος 4430/16 - Άρθρο 73

Άρθρο 73: Τροποποίηση του νόμου 3986/2011


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά την περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του νόμου 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/2011) προστίθεται περίπτωση ε', ως εξής:

 

{ε) Για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και τους Συνεταιρισμούς Εργαζομένων, σε 500 € ετησίως.}

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 31 του νόμου 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/2011) προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:

 

{Επίσης, εξαιρούνται οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με τη μορφή Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ή Συνεταιρισμού Εργαζομένων, εφόσον δεν έχουν παρέλθει 5 έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών τους.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.