Νόμος 4532/18 - Άρθρο 33

Άρθρο 33: Τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 253/1991


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 253/1991 (ΦΕΚ 95/Α/1991) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οίκου Ναύτου, καθορίζεται κάθε χρόνο ο αριθμός των παιδιών που μπορεί να αποστέλλονται σε παιδικές κατασκηνώσεις, ο οποίος εξαρτάται άμεσα από τις πιστώσεις που έχει τη δυνατότητα ο Οίκος Ναύτου να διαθέτει για το σκοπό αυτόν η διάρκεια του χρόνου παραμονής τους σε αυτές, η δυνατότητα συμμετοχής των ασφαλισμένων σε αυτές, η δαπάνη γενικά κατ' άτομο εκτός της περίπτωσης αποστολής σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Σε περίπτωση αποστολής σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις, το ύψος της δαπάνης κατ' άτομο του ημερήσιου τροφείου είναι ίσο με αυτό που εκάστοτε καθορίζεται για τα τέκνα ασφαλισμένων των οργανισμών αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που αποστέλλονται σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 περίπτωση β' του νόμου [Ν] 1276/1982 (ΦΕΚ 100/Α/1982).}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.