Νόμος 3153/03 - Άρθρο 30

Άρθρο 30: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 2881/2001 (ΦΕΚ 16/Α/2001)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μέχρι το τέλος των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, στα επικίνδυνα και επιβλαβή πλοία που παραμένουν στην περιοχή λιμένα, διώρυγας ή διαύλου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 2881/2001 και στα επιβλαβή λόγω ακινησίας πλοία της παραγράφου 1 του άρθρου 5, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του ίδιου νόμου, μετά από πρόσκληση του κυρίου ή εφοπλιστού για άμεση απομάκρυνσή τους εκτός λιμένα. Κατά το διάστημα αυτό δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 2 και της παραγράφου 7 του άρθρου 9 του νόμου 2881/2001 για τα ναυάγια της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ίδιου νόμου, καθώς και για τα πλοία που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο και παραμένουν στην περιοχή αρμοδιότητας των εταιρειών Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς, Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης και των Ανωνύμων Εταιρειών που προβλέπονται στο άρθρο εικοστό πρώτο του νόμου 2932/2001 (ΦΕΚ 145/Α/2001).

 

2. Στον πρώτο στίχο της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του νόμου 2881/2001 μετά τη λέξη κατάσχεση προστίθενται οι λέξεις δήμευση, πλειστηριασμός.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.