Νόμος 2932/01

Ν2932/2001: Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές - Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2932/2001: Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές - Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 145/Α/2001), 29-06-2001.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος Πρώτο: Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές

 

Κεφάλαιο Πρώτο: Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 2: Κρατική εποπτεία και γενικοί όροι

Άρθρο 3: Τακτική δρομολόγηση - Προϋποθέσεις

Άρθρο 4: Διαδικασία τακτικής δρομολόγησης

Άρθρο 4Α: Τακτική δρομολόγηση και διαδικασία τακτικής δρομολόγησης επιβατηγών υδροπτερύγων και ταχυπλόων πλοίων

Άρθρο 5: Μεταβολή πλοιοκτήτη

Άρθρο 6: Εκτέλεση και διακοπή δρομολογίων

Άρθρο 7: Έκτακτη δρομολόγηση

Άρθρο 8: Συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας

Άρθρο 9: Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών

Άρθρο 10: Λογαριασμός Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών

Άρθρο 11: Διοικητικές κυρώσεις

 

Κεφάλαιο Δεύτερο: Ρυθμιστική αρχή θαλάσσιων ενδομεταφορών

 

Μέρος Δεύτερο: Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής

 

Άρθρο 17: Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - Σκοπός

Άρθρο 18: Αρμοδιότητες

Άρθρο 19: Επιτροπή σχεδιασμού και ανάπτυξης λιμένων

Άρθρο 20: Σύσταση θέσεων

 

Μέρος Τρίτο: Μετατροπή λιμενικών ταμείων σε ανώνυμες εταιρείες

 

Άρθρο 21: Διάσπαση Λιμενικών Ταμείων Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε ανώνυμες εταιρείες

Άρθρο 23: Εποπτεία των Οργανισμών Λιμένα ανώνυμες εταιρείες

Άρθρο 24: Παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης των χώρων της Ζώνης Λιμένα

Άρθρο 27

 

Μέρος Τέταρτο: Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

 

Άρθρο 30: Θέματα Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου

Άρθρο 31: Θέματα προσωπικού

Άρθρο 32: Θέματα στρατολογίας σπουδαστών Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού

Άρθρο 34: Άλλες διατάξεις

Άρθρο 35: Ρυθμίσεις Θεμάτων Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς

Άρθρο 37: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 26-06-2001

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.