Νόμος 2932/01 - Άρθρο 32

Άρθρο 32: Θέματα στρατολογίας σπουδαστών Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι σπουδαστές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), μετά το πέρας της φοίτησης και την απόκτηση πτυχίου Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, κατατάσσονται στο Πολεμικό Ναυτικό προς εκτέλεση δωδεκάμηνης στρατιωτικής υπηρεσίας προκειμένου να εκπληρώσουν τη στρατιωτική τους υποχρέωση και με τη συμπλήρωση της υπηρεσίας αυτής απολύονται προσωρινά από το στράτευμα. Για να καταστεί η απόλυση οριστική πρέπει μέσα σε πέντε χρόνια από την προσωρινή απόλυση να συμπληρώσουν θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον τριάντα έξι μηνών σε εμπορικά πλοία. Σε διαφορετική περίπτωση οι προσωρινώς απολυθέντες υπόκεινται σε υποχρέωση εκτέλεσης στρατιωτικής υπηρεσίας προς συμπλήρωση του χρόνου σύμφωνα με τις εκάστοτε περί στρατολογίας των Ελλήνων ισχύουσες διατάξεις. Οι σπουδαστές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, που σύμφωνα με τις περί στρατολογίας των Ελλήνων διατάξεις έχουν ειδική μειωμένη υποχρέωση στρατιωτικής υπηρεσίας δώδεκα μηνών, δικαιούνται, με τις ίδιες πιο πάνω προϋποθέσεις, να καταταγούν προς εκτέλεση οκτάμηνης στρατιωτικής υπηρεσίας.

 

2. Για τη συμπλήρωση της θαλάσσιας υπηρεσίας της προηγούμενης παραγράφου προσμετράται ο χρόνος επιτυχούς φοίτησης στο Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού για απόκτηση διπλώματος εμπορικού ναυτικού, καθώς και θαλάσσια υπηρεσία έως δώδεκα μηνών, που αποκτάται σε εμπορικά πλοία υπό ξένη σημαία, εφόσον εξαγορασθεί ασφαλιστικά στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο.

 

3. Η εφαρμογή του άρθρου αυτού ισχύει για όσους καταταγούν από την 01-01-2002 και μετά.

 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 88 του νόμου 3421/2005 (ΦΕΚ 302/Α/2005).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.