Νόμος 2932/01 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Σύσταση θέσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στη Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής συνιστάται μία θέση Γενικού Γραμματέα, Προϊσταμένου της Γενικής Γραμματείας με βαθμό 10 της κατηγορίας των ειδικών θέσεων με εμπειρία σε θέση ευθύνης στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.

 

2. Για τη στελέχωση του γραφείου του Γενικού Γραμματέα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 30 του νόμου 1558/1985 και του άρθρου 71 του νόμου [Ν] 1943/1991.

 

3. Για τη στελέχωση της Γενικής Γραμματείας συνιστώνται στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας σαράντα θέσεις μόνιμου προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων και δέκα θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

 

4. Τα προσόντα διορισμού του προσωπικού της προηγούμενης παραγράφου καθορίζονται από τις κείμενες διατάξεις.

 

5. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, ρυθμίζονται τα θέματα οργάνωσης της Γενικής Γραμματείας, καθώς και η κατανομή των θέσεων του προσωπικού της παραγράφου 3 κατά κλάδο και ειδικότητα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.