Νόμος 3426/05 - Άρθρο 19

Άρθρο 19


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 29 του νόμου 2773/1999 προστίθεται παράγραφος 2 και οι υφιστάμενες παράγραφοι 2, 3 και 4 αναριθμούνται σε 3, 4 και 5 αντιστοίχως, ως εξής

 

{2. Τα τιμολόγια πρόσβασης στο Σύστημα, στο Δίκτυο Διανομής και στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, στα οποία περιλαμβάνονται οι χρεώσεις σύνδεσης και χρήσης, καταρτίζονται σύμφωνα με μεθοδολογία η οποία εγκρίνεται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, μετά από εισήγηση του αρμόδιου Δια χειριστή, όπως προβλέπεται στους αντίστοιχους Κώδικες. Η μεθοδολογία τιμολόγησης καταρτίζεται με τρόπο που επιτρέπει την πραγματοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων στο Σύστημα, στο Δίκτυο Διανομής και στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής τροφοδοσία και η βιωσιμότητά τους τα τιμολόγια αυτά εγκρίνονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, μετά από εισήγηση του αρμόδιου Διαχειριστή και σύμφωνη γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.}

 

2. Στο τέλος της αναριθμούμενης παραγράφου 3 του άρθρου 29 του νόμου 2773/1999 προστίθεται περίπτωση II ως εξής:

 

{η) Οι δαπάνες για τις μελέτες, την παρακολούθηση της εκτέλεσης και την παραλαβή των έργων ανάπτυξης και ενίσχυσης του Συστήματος, του Δικτύου Διανομής και των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.