Νόμος 3428/05 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Παρακολούθηση της ασφάλειας εφοδιασμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας παρακολουθεί την ασφάλεια εφοδιασμού της Χώρας σε Φυσικό Αέριο και, στο πλαίσιο της αρμοδιότητας αυτής, λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία που παρέχονται από το Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία, τους Πελάτες και τις Επιχειρήσεις Φυσικού Αερίου, εξετάζει και αξιολογεί όλα τα αναγκαία στοιχεία, όπως την προσφορά και ζήτηση Φυσικού Αερίου, τις Υφιστάμενες συμβάσεις, τις διαθέσιμες πηγές προμήθειας φυσικού αερίου και το προβλεπόμενο πρόσθετο δυναμικό εγκαταστάσεων, εισηγείται τα κατάλληλα μέτρα και διατυπώνει συστάσεις για την ασφάλεια εφοδιασμού.

 

2. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη προηγούμενη σχετική έκθεση του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία, δημοσιεύει κάθε έτος το αργότερο μέχρι την 31η Ιουλίου, έκθεση, στην οποία συνοψίζονται οι παρατηρήσεις και οι εισηγήσεις της, σχετικά με την ασφάλεια εφοδιασμού. Η έκθεση αυτή υποβάλλεται στον Υπουργό Ανάπτυξης και διαβιβάζεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 195 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 197/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.