Νόμος 3450/06 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού προσφέρουν εκπαιδευτικό έργο το οποίο συνίσταται στη διδασκαλία φυσικής αγωγής στους σπουδαστές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού.

 

2. Τα μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού πρέπει να συνδυάζουν κατάλληλη θεωρητική κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία και να έχουν διαρκή ενημέρωση επί των θεμάτων που αφορούν τον τομέα τους στην έκταση που αυτό επιβάλλεται από τα διδακτικά τους καθήκοντα.

 

3. Τα προσόντα που απαιτούνται για την κάλυψη της θέσης Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού που προκηρύσσεται είναι:

 

α) Πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος φυσικής αγωγής.

β) Πενταετής επαγγελματική ή εκπαιδευτική προϋπηρεσία στην ειδικότητα μετά τη λήψη του πτυχίου.

 

4. Οι αναγνωρισμένοι μεταπτυχιακοί τίτλοι, η επιστημονική δραστηριότητα, το συγγραφικό έργο και η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας συνεκτιμώνται. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζεται ο τρόπος με τον οποίο διαπιστώνεται η γνώση της αγγλικής γλώσσας.

 

5. Τα μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού διορίζονται με τριετή θητεία

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.