Νόμος 3467/06 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Πίνακες επιλογής στελεχών Δημόσιας Εκπαίδευσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η επιλογή και τοποθέτηση των στελεχών της δημόσιας εκπαίδευσης στις κενές θέσεις γίνεται για τετραετή θητεία και στις κενούμενες θέσεις για το υπόλοιπο της θητείας αυτής.

 

2. Για την πλήρωση των ανωτέρω θέσεων, καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των επόμενων άρθρων οι παρακάτω αξιολογικοί πίνακες επιλογής, που ισχύουν για τέσσερα έτη:

 

α) Σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης

β) Σχολικών συμβούλων προσχολικής αγωγής

γ) Σχολικών συμβούλων ειδικής αγωγής

δ) Σχολικών συμβούλων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά κλάδους και ειδικότητες

ε) Διευθυντών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

στ) Διευθυντών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ζ) Προϊσταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

η) Προϊσταμένων γραφείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

θ) Προϊσταμένων γραφείων φυσικής αγωγής

ι) Προϊσταμένων γραφείων τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης

ι)α) Διευθυντών δημοτικών σχολείων

ι)β) Διευθυντών γυμνασίων

ι)γ) Διευθυντών ενιαίων λυκείων

ι)δ) Διευθυντών τεχνικών επαγγελματικών εκπαιδευτηρίων

ι)ε) Διευθυντών σχολικών εργαστηριακών κέντρων (ΣΕΚ)

ι)στ) Διευθυντών σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

ι)ζ) Διευθυντών γυμνασίων ειδικής αγωγής

ι)η) Διευθυντών ενιαίων λυκείων ειδικής αγωγής

ι)θ) Διευθυντών τεχνικών επαγγελματικών εκπαιδευτηρίων ειδικής αγωγής α' και β' βαθμίδας

κ) Διευθυντών πειραματικών δημοτικών σχολείων

κ)α) Διευθυντών πειραματικών γυμνασίων

κ)β) Διευθυντών πειραματικών λυκείων

κ)γ) Διευθυντών μουσικών σχολείων (γυμνασίων λυκείων)

κ)δ) Διευθυντών εργαστηρίων ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

κ)ε) Διευθυντών πειραματικών δημοτικών σχολείων των πανεπιστημίων

κ)στ) Διευθυντών πειραματικών γυμνασίων των πανεπιστημίων

κ)ζ) Διευθυντών πειραματικών λυκείων των πανεπιστημίων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 29 του νόμου 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/2010).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.