Νόμος 3848/10

Ν3848/2010: Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3848/2010: Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις, (ΦΕΚ 71/Α/2010), 19-05-2010.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Κάλυψη θέσεων και λειτουργικών αναγκών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 

Άρθρο 1: Διαγωνισμός του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού

Άρθρο 2: Διενέργεια του διαγωνισμού

Άρθρο 3: Τελικοί πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών

Άρθρο 4: Διορισμός και τοποθέτηση των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών

Άρθρο 4Α: Επιπλέον μοριοδότηση μόνιμων εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε απομακρυσμένες σχολικές μονάδες

Άρθρο 5: Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών

Άρθρο 5Α: Επιπλέον μοριοδότηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε απομακρυσμένες σχολικές μονάδες

Άρθρο 6: Προϋπηρεσία

Άρθρο 7: Προγραμματισμός πλήρωσης θέσεων

Άρθρο 7Α: Διαδικασία διορισμού και προσλήψεων εκπαιδευτικών στα μειονοτικά σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Άρθρο 8: Πρόσληψη εκπαιδευτικών στην ιδιωτική εκπαίδευση

Άρθρο 9: Μεταβατικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Β: Επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης

 

Άρθρο 10: Πίνακες επιλογής στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Άρθρο 11: Προϋποθέσεις επιλογής

Άρθρο 12: Κριτήρια επιλογής

Άρθρο 13: Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής σχολικών συμβούλων

Άρθρο 14: Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής διευθυντών εκπαίδευσης, προϊσταμένων γραφείων,προϊσταμένων Κέντρων Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης και διευθυντών σχολικών μονάδων και Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων

Άρθρο 15: Κριτήρια επιλογής προϊσταμένων τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων, υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων υπεύθυνων τομέων Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων και προϊσταμένων νηπιαγωγείων και ολιγοθέσιων δημοτικών σχολείων

Άρθρο 16: Συμβούλια επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης

Άρθρο 16Α: Περιφερειακά συμβούλια επιλογής Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Άρθρο 17: Επιτροπές αποτίμησης του συγγραφικού έργου

Άρθρο 18: Χρόνος και διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Άρθρο 19: Κρίση και επιλογή σχολικών συμβούλων

Άρθρο 20: Κρίση και επιλογή διευθυντών εκπαίδευσης, προϊσταμένων γραφείων και προϊσταμένων Κέντρων Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης

Άρθρο 21: Κρίση και επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων και Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων

Άρθρο 22: Κρίση και επιλογή προϊσταμένων τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων

Άρθρο 23: Κρίση και επιλογή υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων, υπευθύνων τομέων Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων και προϊσταμένων ολιγοθέσιων νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων

Άρθρο 24: Τοποθέτηση - Ανάληψη υπηρεσίας

Άρθρο 25: Θητεία στελεχών και ανάληψη υπηρεσίας

Άρθρο 26: Απαλλαγή των στελεχών της εκπαίδευσης από την άσκηση των καθηκόντων τους

Άρθρο 27: Μεταθέσεις - τοποθετήσεις των στελεχών της εκπαίδευσης μετά τη λήξη της θητείας

Άρθρο 28: Επιλογή στελεχών της Σιβιτανίδειου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων

Άρθρο 29: Μεταβατικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Γ: Θέματα υπηρεσιακών μεταβολών και αξιολόγησης

 

Άρθρο 30: Θέματα μεταθέσεων

Άρθρο 31: Θέματα αποσπάσεων και μετατάξεων

Άρθρο 32

 

Κεφάλαιο Δ: Βελτιωτικές παρεμβάσεις στη λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

 

Άρθρο 33: Εκσυγχρονισμός συστήματος διανομής συγγραμμάτων

Άρθρο 34: Εκλογή μελών Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού

Άρθρο 35: Θέματα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Άρθρο 36: Θέματα των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Άρθρο 37: Λοιπά θέματα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Άρθρο 38: Θέματα της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

 

Κεφάλαιο Ε: Θέματα εκκλησιαστικής εκπαίδευσης και λοιπά εκκλησιαστικά θέματα

 

Άρθρο 39: Θέματα εκκλησιαστικών γυμνασίων και λυκείων

Άρθρο 40: Θέματα καταργούμενων ή συγχωνευόμενων εκκλησιαστικών γυμνασίων και γενικών εκκλησιαστικών λυκείων

Άρθρο 41: Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής

Άρθρο 42: Μετατροπή κενών θέσεων διακόνων και ιεροκηρύκων σε θέσεις εκκλησιαστικών υπαλλήλων

Άρθρο 43: Θέματα της Εκκλησίας της Ελλάδος,της Εκκλησίας Κρήτης και των Μητροπόλεων Δωδεκανήσου

Άρθρο 44: Προγραμματικές συμβάσεις

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Κέντρα μεταλυκειακής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 45: Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης

Άρθρο 46: Θέματα Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας

Άρθρο 47: Λοιπές διατάξεις

Άρθρο 48: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 17-05-2010

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.