Νόμος 3848/10 - Άρθρο 43

Άρθρο 43: Θέματα της Εκκλησίας της Ελλάδος,της Εκκλησίας Κρήτης και των Μητροπόλεων Δωδεκανήσου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από 01-01-2011 εγγράφεται στους προϋπολογισμούς των Ιερών Μονών της Εκκλησίας της Ελλάδος ετήσια συνδρομή, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, υπέρ του επισήμου Δελτίου Εκκλησία της Εκκλησίας της Ελλάδος.

 

2. Η εισφορά που καταβάλλεται από τους εφημέριους και διακόνους της Εκκλησίας της Κρήτης για το Δελτίο Εκκλησία της Εκκλησίας της Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 83/1946 (ΦΕΚ 262/Α/1976), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 228/1973 (ΦΕΚ 228/Α/1973), διατίθεται από 01-01-2011 και εφεξής υπέρ του επισήμου δελτίου Απόστολος Τίτος, που εκδίδεται από την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας Κρήτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 4149/1961 (ΦΕΚ 41/Α/1961). Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής.

 

3. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου 2 επεκτείνονται και εφαρμόζονται αναλόγως και για τους εφημέριους και διακόνους των υπό την εκκλησιαστική δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Ιερών Μητροπόλεων Δωδεκανήσου (Ρόδου, Κω και Νισύρου, Λέρου, Καλύμνου και Αστυπάλαιας, Κάρπαθου και Κάσου και Σύμης) και της Πατριαρχικής Εξαρχίας Πάτμου, ώστε η μηνιαία εισφορά από το μισθό τους να διατίθεται από 01-01-2011 και εφεξής υπέρ του επίσημου δελτίου ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ, των στα Δωδεκάνησα Επαρχιών του Οικουμενικού θρόνου. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από γνώμη της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής.

 

4. Η ενορία Αγίας Τριάδος Κεφαλάδω Μονοφατσίου, Νομού Ηρακλείου, αποσπάται από την Ιερά Μητρόπολη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου και εντάσσεται στην Ιερά Μητρόπολη Γορτύνης και Αρκαδίας και αντίστοιχα η ενορία Αγίου Αντωνίου Φαβριανών Μονοφατσίου, Νομού Ηρακλείου, αποσπάται από την Ιερά Μητρόπολη Γορτύνης και Αρκαδίας και εντάσσεται στην Ιερά Μητρόπολη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου.

 

5. Η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης σύμφωνα με το βασιλικό διάταγμα [ΒΔ] 838/1970 (ΦΕΚ 295/Α/1970) μπορεί να επιχορηγείται ετησίως από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και θρησκευμάτων.

 

6. Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης μπορεί με αποφάσεις της, που εγκρίνονται από την Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και με την προϋπόθεση ότι η δαπάνη που τυχόν προκαλείται δεν βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό, να εκδίδει κανονισμούς και διοικητικές πράξεις κανονιστικού περιεχομένου για τη ρύθμιση εσωτερικών θεμάτων που αφορούν την ίδια ή και φορείς της, όπως ιδίως θέματα που αφορούν:

 

α) την οργάνωση και λειτουργία της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου, της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας Κρήτης, των Ιερών Ναών, των Ενοριών μετά των Ενοριακών αυτών Ναών, των Ιερών Μονών και των Ορθόδοξων Ησυχαστήριων, των Οργανισμών Διοικήσεως Μοναστηριακής Περιουσίας, ως και των λοιπών Εκκλησιαστικών Καθιδρυμάτων και νομικών προσώπων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας Κρήτης, τα της διοίκησης, διαχείρισης, ελέγχου και λειτουργίας τους, καθώς και της εν γένει υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού τους,

 

β) τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων και του τρόπου λειτουργίας των Μητροπολιτικών Συμβουλίων και των λοιπών συλλογικών οργάνων, όπως αυτά ορίζονται στον Καταστατικό Χάρτη της Ορθοδόξου Εκκλησίας Κρήτης και

 

γ) την υπηρεσιακή κατάσταση των εκκλησιαστικών υπαλλήλων της Εκκλησίας Κρήτης, εφόσον η μισθοδοσία τους δεν καλύπτεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.