Νόμος 3848/10 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Πίνακες επιλογής στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την πλήρωση των θέσεων των στελεχών της δημόσιας εκπαίδευσης, οι οποίες μνημονεύονται στις επόμενες παραγράφους, επιλέγονται εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης με βάση πίνακες επιλογής, που καταρτίζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου.

 

2. Για την επιλογή και τοποθέτηση στις παραπάνω θέσεις καταρτίζονται οι ακόλουθοι πίνακες επιλογής:

 

α) Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,

β) Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

γ) Προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων νηπιαγωγείων,

δ) Διευθυντών τετραθέσιων και άνω νηπιαγωγείων,

ε) Προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων,

στ) Διευθυντών δημοτικών σχολείων,

ζ) Διευθυντών γυμνασίων,

η) Διευθυντών Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ),

θ) Διευθυντών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ),

ι) Διευθυντών Εργαστηριακών Κέντρων (ΕΚ),

ι)α) Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,

ι)β) Διευθυντών γυμνασίων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης,

ι)γ) Διευθυντών λυκείων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης,

ι)δ) Διευθυντών ειδικών επαγγελματικών γυμνασίων,

ι)ε) Διευθυντών ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων,

ι)στ) Προϊσταμένων πειραματικών νηπιαγωγείων,

ι)ζ) Διευθυντών πειραματικών δημοτικών σχολείων,

ι)η) Διευθυντών πειραματικών και προτύπων γυμνασίων,

ι)θ) Διευθυντών πειραματικών και προτύπων γενικών λυκείων,

κ) Διευθυντών μουσικών σχολείων,

κ)α) Διευθυντών καλλιτεχνικών σχολείων,

κ)β) Διευθυντών Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης,

κ)γ) Προϊσταμένων Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών,

κ)δ) Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,

κ)ε) Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

κ)στ) Υποδιευθυντών Εργαστηριακών Κέντρων,

κ)ζ) Υπευθύνων τομέων Εργαστηριακών Κέντρων,

κ)η) Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,

κ)θ) Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 του νόμου 4327/2015 (ΦΕΚ 50/Α/2015).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 110 του νόμου [Ν] 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.