Νόμος 3848/10 - Άρθρο 30

Άρθρο 30: Θέματα μεταθέσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 4 για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς, προϋπόθεση για τη μετάθεση εκπαιδευτικών είναι η πραγματική υπηρεσία δύο ετών στην κατεχόμενη οργανική θέση μέχρι την 31η Αυγούστου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις. Κάθε διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα αυτό καταργείται. Η υποχρέωση της διετούς πραγματικής υπηρεσίας που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο αφορά την οργανική θέση στην οποία θα μετατεθούν εκπαιδευτικοί, ύστερα από αίτηση τους, από το σχολικό έτος 2010 - 2011 και μετά.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 33 του νόμου 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2012).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 39 του νόμου 4115/2013 (ΦΕΚ 24/Α/2013).

 

2. Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 8 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 50/1996 εξακολουθούν να ισχύουν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 39 του νόμου 4115/2013 (ΦΕΚ 24/Α/2013).

 

3. Η προτεραιότητα για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών των περιπτώσεων α' και γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 50/1996 ισχύει τόσο για τις μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης, όσο και για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις εντός της ίδιας περιοχής. Η προτεραιότητα για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών της περίπτωσης β' της ίδιας παραγράφου ισχύει μόνο για τις μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με το άρθρο 63 του νόμου [Ν] 4653/2020 (ΦΕΚ 12/Α/2020).

 

4. Οι εκπαιδευτικοί που υπάγονται στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 50/1996 δεν εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις του άρθρου 14 του ίδιου διατάγματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με το άρθρο 63 του νόμου [Ν] 4653/2020 (ΦΕΚ 12/Α/2020).

 

5. Οι μονάδες μετάθεσης για τη συνολική υπηρεσία των εκπαιδευτικών, όπως αυτή καθορίζεται με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 16 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 50/1996, προσδιορίζονται με συντελεστή δυόμισι για κάθε έτος υπηρεσίας. Οι μονάδες μετάθεσης για εντοπιότητα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 16 του ίδιου διατάγματος, ορίζονται σε τέσσερις.

 

6. Η παράγραφος 2 του άρθρου 13 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 50/1996 καταργείται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 καταργήθηκε με το άρθρο 63 του νόμου [Ν] 4653/2020 (ΦΕΚ 12/Α/2020).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.