Νόμος 4038/12

Ν4038/2012: Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 - 2015


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4038/2012: Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 - 2015, (ΦΕΚ 14/Α/2012), 02-02-2012.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Επείγουσες ρυθμίσεις των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας - Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης

 

Άρθρο 1: Επείγουσες ρυθμίσεις για την επιχειρησιακή και δημοσιονομική διαχείριση έργων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και άλλες ρυθμίσεις του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Άρθρο 2: Επείγουσες ρυθμίσεις για την εξυγίανση των δήμων και των περιφερειών και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών

Άρθρο 3: Επείγουσες ρυθμίσεις για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών

Άρθρο 4: Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων και της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών

Άρθρο 5: Ρυθμίσεις επειγόντων θεμάτων Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Άρθρο 6: Ρυθμίσεις επειγόντων θεμάτων Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Άρθρο 7: Ρύθμιση θεμάτων Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου και της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων

Άρθρο 8: Επείγοντα θέματα της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και της Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης

 

Κεφάλαιο Β: Επείγουσες ρυθμίσεις του Εμπορίου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

 

Άρθρο 9: Συμπλήρωση του προεδρικού διατάγματος 118/2007

Άρθρο 10: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4013/2011

Άρθρο 11: Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας εμπορικών εκθέσεων

Άρθρο 12: Κυρώσεις για παραβάσεις διατάξεων υπαίθριου εμπορίου

Άρθρο 13: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3728/2008

Άρθρο 14: Ρυθμίσεις υπαίθριου εμπορίου και λαϊκών αγορών

Άρθρο 15: Ρυθμίσεις Γενικού Εμπορικού Μητρώου

Άρθρο 16: Κατάργηση των θυγατρικών εταιριών της Ανώνυμης Εταιρείας Ελληνικός Οργανισμός Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας

Άρθρο 17: Ρυθμίσεις για τη συγχώνευση των εταιρειών Ελληνικός Οργανισμός Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας και Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης

Άρθρο 18: Ρυθμίσεις για τη συγχώνευση των ανωνύμων εταιριών Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Μετάλλων, Εταιρεία Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κεραμικών και Πυρίμαχων και Εταιρεία Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κλωστοϋφαντουργίας Ένδυσης και Ινών

Άρθρο 19: Απόσχιση του κλάδου πιστοποίησης και εργαστηρίων της Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης Ανώνυμη Εταιρεία και εισφορά της στην Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Μετάλλων

Άρθρο 20: Ρυθμίσεις για Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης Ανώνυμη Εταιρεία και νόμο 3894/2010

 

Κεφάλαιο Γ: Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

 

Άρθρο 21

Άρθρο 22

Άρθρο 23

Άρθρο 24

Άρθρο 25

Άρθρο 26

Άρθρο 27

Άρθρο 28

Άρθρο 29

Άρθρο 30

Άρθρο 31

Άρθρο 32: Λοιπές ρυθμίσεις

Άρθρο 33: Θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Άρθρο 34: Πληρωμή οφειλών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

Άρθρο 34Α: Εξόφληση υποχρεώσεων των πρώην νοσοκομείων του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών ενταγμένων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας από 01-06-2011

Άρθρο 35: Λοιπές ρυθμίσεις

Άρθρο 36: Τροποποίηση του νόμου 3758/2009 για τις Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις

Άρθρο 37: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 02-02-2011

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.