Νόμος 4038/12 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Ρυθμίσεις για τη συγχώνευση των ανωνύμων εταιριών Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Μετάλλων, Εταιρεία Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κεραμικών και Πυρίμαχων και Εταιρεία Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κλωστοϋφαντουργίας Ένδυσης και Ινών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι υφιστάμενες μισθώσεις ακινήτων των εταιρειών Εταιρεία Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κεραμικών και Πυρίμαχων και Εταιρεία Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κλωστοϋφαντουργίας Ένδυσης και Ινών λύονται αυτοδικαίως με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης δια απορροφήσεως με την Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Μετάλλων, και πάντως με την παρέλευση της προθεσμίας, η οποία προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 63 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011). Μέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, τα Διοικητικά Συμβούλια των ως άνω εταιρειών εξακολουθούν να λειτουργούν με την υφιστάμενη σύνθεσή τους, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 14 παράγραφος 1 του νόμου 3965/2011 (ΦΕΚ 113/Α/2011).

 

2. Για το μεταφερόμενο προσωπικό στην Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Μετάλλων, για την αυτοδίκαιη μεταφορά του οποίου θα εκδοθεί διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας εντός 15 ημερών από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 34 του νόμου 4024/2011, δεν ισχύει καμία ρήτρα επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας των υπό απορρόφηση εταιρειών και εφαρμόζεται σε αυτό ο κανονισμός του προσωπικού της Εταιρείας Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Μετάλλων και οι μισθολογικές διατάξεις του νόμου 4024/2011.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.