Νόμος 4038/12 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Ρυθμίσεις για Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης Ανώνυμη Εταιρεία και νόμο 3894/2010


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο έβδομο του νόμου 3912/2011 (ΦΕΚ 17/Α/2011) το υπάρχον κείμενο αριθμείται ως παράγραφος 1 και προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής:

 

{2. Σε δάνεια και πιστώσεις που χορηγούνται στο πλαίσιο συν-επένδυσης κεφαλαίων, που προέρχονται από προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και διαχειρίζεται η Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης και κεφαλαίων που προέρχονται από πιστωτικά ιδρύματα, δεν επιβάλλεται η εισφορά του νόμου [Ν] 128/1975 (ΦΕΚ 178/Α/1975) στο μέρος των κεφαλαίων που προέρχονται από τα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματα. Η παρούσα διάταξη αφορά και δάνεια και πιστώσεις που χορηγήθηκαν στο πλαίσιο λειτουργίας της Ταμείο. Εγγυοδοσίας Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Ανώνυμη Εταιρεία.}

 

2. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής, που αναφέρεται στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 16 του νόμου 3894/2010 (ΦΕΚ 204/Α/2010), ορίζεται σε 0,5% του συνολικού κόστους της επένδυσης. Η ρύθμιση αυτή καταλαμβάνει και όσες επενδύσεις έχουν ήδη υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3894/2010, καθώς και όσες εκκρεμούν προς αξιολόγηση.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.