Νόμος 3912/11

Ν3912/2011: Σύσταση Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3912/2011: Σύσταση Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης, (ΦΕΚ 17/Α/2011), 17-02-2011.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Σύσταση εταιρείας

Άρθρο 3: Περιουσία - Υφιστάμενες δικαιοπραξίες - Εκκρεμείς δίκες

Άρθρο 4: Κανονισμοί λειτουργίας

Άρθρο 5: Θέματα προσωπικού

Άρθρο 6: Έργα - προμήθειες - υπηρεσίες - υποχρεώσεις της Εταιρείας ως φορέα Γενικής Κυβέρνησης

Άρθρο 9: Γενική Συνέλευση

Άρθρο 10: Τροποποίηση διατάξεων για την άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού

Άρθρο 12: Αναμόρφωση Εθνικού Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης

Άρθρο 14: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 07-02-2011

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.