Νόμος 3894/10

Ν3894/2010: Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3894/2010: Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων, (ΦΕΚ 204/Α/2010), 02-12-2010.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 1: Έννοιες και ορισμοί

Άρθρο 2: Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων

Άρθρο 3: Αρμοδιότητα και κριτήρια ένταξης

Άρθρο 4: Επενδύστε στην Ελλάδα Ανώνυμη Εταιρεία

Άρθρο 5: Σύμβουλοι

 

Κεφάλαιο Β: Ειδικές ρυθμίσεις

 

Άρθρο 6: Έγκριση περιβαλλοντικών όρων

Άρθρο 7: Πολεοδομικές ρυθμίσεις

Άρθρο 8: Παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας

Άρθρο 9: Βοηθητικά και συνοδό έργα

Άρθρο 10: Διαδικασία αναγκαστικών απαλλοτριώσεων για την εκτέλεση στρατηγικών επενδύσεων

Άρθρο 11: Δικαστική προσβολή αναγκαστικών απαλλοτριώσεων

Άρθρο 12: Εκτίμηση αξίας απαλλοτριούμενων ακινήτων

Άρθρο 13: Κτηματολογικά στοιχεία - Αναγνώριση δικαιούχων

 

Κεφάλαιο Γ: Διαδικασία ένταξης στρατηγικών επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα

 

Άρθρο 14: Διαδικασία ένταξης

Άρθρο 15: Υποχρεώσεις εντασσομένων στη διαδικασία στρατηγικών επενδύσεων

Άρθρο 16: Διαχειριστική Αμοιβή

 

Κεφάλαιο Δ: Διαδικασία ένταξης και ανάθεσης δημοσίων στρατηγικών επενδύσεων

 

Άρθρο 17: Ένταξη

Άρθρο 18: Τρόπος ανάθεσης

Άρθρο 19: Διαδικασία ανάθεσης

 

Κεφάλαιο Ε: Ειδικές διατάξεις για δημόσιες στρατηγικές επενδύσεις με ιδιωτική χρηματοδότηση

 

Άρθρο 20: Δημοπράτηση - Τρόπος υποβολής προσφορών

Άρθρο 21: Αξιολόγηση προσφορών

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Αδειοδοτική διαδικασία

 

Άρθρο 22: Χορήγηση αδειών

 

Κεφάλαιο Ζ

 

Άρθρο 23: Αρμοδιότητα δικαστηρίων

 

Κεφάλαιο Η: Σχέδια ολοκληρωμένης ανάπτυξης

 

Άρθρο 24: Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων

 

Κεφάλαιο Θ: Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

 

Άρθρο 25

Άρθρο 26: Ορισμός Υπηρεσιακού Γενικού Γραμματέως Υπουργείου Εξωτερικών

Άρθρο 27: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 02-12-2010

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.