Νόμος 4038/12 - Άρθρο 31

Άρθρο 31


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η περίπτωση Γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 72 του νόμου 3984/2011 (ΦΕΚ 150/Α/2011), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Γ. Σε κάθε νομό της χώρας συνιστάται μια Περιφερειακή Διεύθυνση.

 

Κατ' εξαίρεση, στο Νομό Θεσσαλονίκης συνιστώνται 3 Περιφερειακές Διευθύνσεις και στο Νομό Αττικής 7 Περιφερειακές Διευθύνσεις.

 

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης και Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας και εντάσσονται στη διοικητική δομή του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, όπως αυτή θα καθοριστεί με τον Οργανισμό της παραγράφου 5 του άρθρου 17.

 

Μέχρι την έκδοση του Οργανισμού του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, οι Διευθύνσεις αυτές αποτελούν Περιφερειακές Υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, η έδρα των οποίων καθορίζεται με απόφαση του Προέδρου του Οργανισμού.

 

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις διαρθρώνονται στα παρακάτω Τμήματα:

 

α) Τμήμα Παροχών Ασθένειας.

β) Τμήμα Λογιστηρίου.

γ) Τμήμα Φαρμακευτικής.

δ) Τμήμα Γραμματείας.

 

Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι η αναγνώριση, εκκαθάριση και εντολή πληρωμής των εξόδων όλων των υφιστάμενων Περιφερειακών Υπηρεσιών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και ο έλεγχος της φαρμακευτικής δαπάνης των παρόχων υγείας και παρακολούθησης τήρησης της φαρμακευτικής νομοθεσίας των συμβεβλημένων φαρμακοποιών.

 

Για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας συνιστώνται σε όλη τη χώρα Αποκεντρωμένα Γραφεία Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων, υπαγόμενα στις αντίστοιχες Περιφερειακές Διευθύνσεις.

 

Με απόφαση του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, καθορίζονται η έδρα τους, οι αρμοδιότητες, καθώς και η έναρξη λειτουργίας τους, ύστερα από συνδρομή των αναγκαίων προϋποθέσεων (στέγαση, στελέχωση, εξοπλισμός κ.λ.π.).}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.