Νόμος 4038/12 - Άρθρο 30

Άρθρο 30


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και οι Δικηγόροι που υπηρετούν με οποιαδήποτε έννομη σχέση στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών και στους λοιπούς εντασσόμενους στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας Φορείς εκπροσωπούν τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ενώπιον των Δικαστικών Αρχών.

 

2. Η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του νόμου 2556/1997 (ΦΕΚ 270/Α/1997) εφαρμόζεται και στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

 

3. Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας απαλλάσσεται από κάθε άμεσο ή έμμεσο φόρο, τέλος, δασμό ή εισφορά υπέρ του Δημοσίου, καθώς και από τα δικαστικά τέλη και έχει όλες ανεξαίρετα τις ατέλειες και τα δικαστικά, διοικητικά και οικονομικά προνόμια που ισχύουν κάθε φορά για το Δημόσιο.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.