Νόμος 2556/97

Ν2556/1997: Μέτρα κατά της εισφοροδιαφυγής, διασφάλιση εσόδων Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλα θέματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2556/1997: Μέτρα κατά της εισφοροδιαφυγής, διασφάλιση εσόδων Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλα θέματα, (ΦΕΚ 270/A/1997), 24-12-1997.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης

Άρθρο 2: Εφαρμογή μεθόδων και μέτρων διασφάλισης των προς το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ασφαλιστικών εισφορών

Άρθρο 4: Έσοδα Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Άρθρο 5: Ασφάλιση Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Άρθρο 6: Ειδικό σώμα γιατρών Υγειονομικών Επιτροπών

Άρθρο 7: Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Επικουρικό Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών και Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ειδικό Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών

Άρθρο 8: Ασφάλιση Τεχνικών Τύπου

Άρθρο 9: Ασφάλιση Ταμείου Συντάξεως Αυτοκινητιστών και Ταμείου Ασφαλίσεως Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων

Άρθρο 10: Έσοδα Ταμείου Συντάξεως Αυτοκινητιστών

Άρθρο 12: Έσοδα Ταμείου Συντάξεως Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών

Άρθρο 13: Επικουρική ασφάλιση

Άρθρο 14: Εφάπαξ παροχές

Άρθρο 15: Διαδοχική ασφάλιση

Άρθρο 16: Τροποποιήσεις ασφαλιστικής νομοθεσίας

Άρθρο 17: Κατασκηνώσεις

Άρθρο 18: Απλούστευση διαδικασιών

Άρθρο 19: Θέματα προσωπικού

Άρθρο 20: Γενικά ασφαλιστικά θέματα

Άρθρο 22

Άρθρο 23

Άρθρο 24

Άρθρο 25

Άρθρο 27

Άρθρο 29: Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων και παράταση χρόνου παραγραφής

Άρθρο 32: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 24-12-1997

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.