Νόμος 2556/97 - Άρθρο 22

Άρθρο 22


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κυρώνονται και αποκτούν ισχύ νόμου οι διατάξεις των άρθρων 5, 6 και 7 της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας της 02-04-1996, με αριθμό κατάθεσης στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 9/03-04-1996, που έχουν ως εξής:

 

{Άρθρο 5: Ετήσια άδεια με αποδοχές

 

1. Εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία ή προϋπηρεσία είκοσι (20) ετών δικαιούνται άδεια τριών (3) εργάσιμων ημερών επιπλέον της νόμιμης, αν εργάζονται πενθήμερο και τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών αν εργάζονται εξαήμερο.

 

2. Ως προϋπηρεσία, για την εφαρμογή της προηγούμενης διάταξης, θεωρείται αυτή που διανύθηκε σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας.

 

Άρθρο 6: Αποζημίωση εργατοτεχνιτών

 

Οι αποζημιώσεις της παραγράφου 1 περίπτωση α του άρθρου 3 του από [ΒΔ] 16-07-1920 βασιλικού διατάγματος, στην περίπτωση καταγγελίας συμβάσεως εργασίας εργατοτεχνιτών, βελτιώνονται πέραν των ρυθμίσεων του άρθρου 4 της από 21-03-1994 της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και καθορίζονται ως εξής:

 

α) Με τη συμπλήρωση 15 ετών υπηρεσίας, 85 ημερομίσθια και

β) Με τη συμπλήρωση 20 ετών υπηρεσίας: 100 ημερομίσθια.

 

Άρθρο 7: Άδεια για συμμετοχή σε εξετάσεις

 

1. Αυξάνεται σε τριάντα (30) ημέρες η άδεια του άρθρου 50 του νόμου 2224/1994, για συμμετοχή σε εξετάσεις των εργαζόμενων μαθητών ή σπουδαστών ή φοιτητών εκπαιδευτικών μονάδων οποιουδήποτε τύπου και οποιασδήποτε βαθμίδας του Δημοσίου ή των εποπτευόμενων από το Δημόσιο με οποιονδήποτε τρόπο, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 28ο έτος της ηλικίας τους. Η άδεια αυτή χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά.

 

2. Η άδεια για συμμετοχή σε εξετάσεις είναι αμειβόμενη, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.}

 

2. Στο β' εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του νόμου [Ν] 1836/1989 (ΦΕΚ 9/Α/1989) προστίθεται το επάγγελμα του ταξιθέτη θεάτρου - κινηματογράφου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.